Polityka prywatności

1. Protección de datos de carácter personal En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y proteger, w zakresie przetwarzania danych osobowych, wolności i praw podstawowych osób fizycznych, a w szczególności ich honoru i intymności, I LOVE TENERIFE SLU informuje użytkowników, że dane wprowadzone do formularzy kontaktowych, I LOVE TENERIFE SLU informuje, że dane wprowadzone do formularzy kontaktowych i umów będą przechowywane w folderach należących do I LOVE TENERIFE SLU, gwarantując najwyższą poufność i stosując środki techniczne i bezpieczeństwa niezbędne do uniknięcia nieautoryzowanego dostępu do tych danych, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony danych.

2. Derecho de acceso, rectificación y cancelación El titular de los datos tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los titulares de los datos pueden dirigir una petición escrita por correo postal a la dirección Calle Boston, nro 4, Summerland Apartments, Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife al email de contacto info@TenerifeEstateAgents.net o bien pueden contactar a través del teléfono +34671114013.

3. Przekazywanie informacji innym podmiotom I LOVE TENERIFE SLU zobowiązuje się nie przekazywać informacji osobistych zgromadzonych na swoich stronach internetowych innym podmiotom w celu ich wykorzystania bez wyraźnej zgody użytkownika oraz zapewnić mu możliwość skorzystania z prawa do rezygnacji i sprzeciwu, o którym mowa powyżej.

4. Odnośniki zewnętrzneJeśli użytkownik zdecyduje się opuścić tę stronę internetową za pośrednictwem odnośników do stron internetowych nienależących do naszego przedsiębiorstwa, I LOVE TENERIFE SLU nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych ani za pliki cookie, które mogą być przechowywane w ordenadorze użytkownika.
Kwestie prawne Jest to strona internetowa, która podlega prawu hiszpańskiemu. I LOVE TENERIFE SLU może dysponować informacjami osobowymi przekazanymi przez użytkownika bez jego zgody, jeśli jest to wymagane prawnie lub gdy działa w dobrej wierze zawsze, gdy takie działanie jest konieczne do zbadania lub ochrony zaproszonych, odwiedzających lub stowarzyszonych z I LOVE TENERIFE SLU lub rzeczy należących do niego (w tym tej strony internetowej).

5. Zmiany w polityce prywatności na tej stronie internetowej I LOVE TENERIFE SLU może zawierać zmiany w polityce prywatności na tej stronie internetowej. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione na tej stronie internetowej, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do informacji.